Sąlygos ir taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), su jomis sutikus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškaisutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu medinesdovanos.lt  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su visais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas galės susipažinti skiltyje “Taisyklės”.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje medinesdovanos.lt, turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bei leidžia jo asmeninius duomenis naudoti medinesdovanos.lt tiesioginės rinkodaros tikslams. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, turi pateikti prašymą elektroniniu paštu medinesdovanos@gmail.com.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje medinesdovanos.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Vykdyti užsakymą“ ir elektroniniu paštu  gauna užsakymo patvirtinimą iš Pardavėjo.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma medinesdovanos.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes medinesdovanos.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.

4.2. Tinkamos kokybės prekių grąžinimo sąlygos:

     4.2.1. tinkamos kokybės įsigytas prekes galima grąžinti per 7 (septynias) darbo dienas nuo jų pristatymo dienos;

     4.2.2. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

     4.2.3. prekė turi būti nesugadinta;

     4.2.4. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai);

     4.2.5. Už siuntimo paslaugas sumoka pirkėjas.

4.3. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:

   4.3.1. netinkamos kokybės prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jų pristatymo dienos;

   4.3.2. grąžinamos prekės defektai atsirado ne dėl pirkėjo kaltės;

   4.3.3. grąžinama prekė yra ne pilnos komplektacijos.

   4.3.4. Visais atvejais grąžinant prekę, būtina pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

   4.3.5. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami grynais arba pervedami į pirkėjo banko sąskaitą.

   4.3.6. Neatitinkantis prekės atspalvis yra nelaikomas kaip prekės nekokybiškumas. Mes neatsakome už nevienodą pirkėjų monitorių spalvinį kalibravimą.

4.3.7. Medienos gaminių ypatybės, tokios kaip šakos, rievės, įvijumas, spalvinės dėmės, sakatakiai, nėra laikomos defektais.

4.4. Pagal individualius užsakymus (prekės su asmeniniais užrašais) gamintos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų, tik pasitaikius gamybos defektams.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą, negali keisti savo duomenų ir pristatymo adreso iki tol, kol nebus pristatytos prekės. Jei pirkėjas pakeičia pristatymo duomenis po to, kai patvirtintas užsakymas, jis turi kompensuoti klaidingo pristatymo išlaidas.

5.4. Pirkėjas, lankydamasis medinesdovanos.lt internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5. Pateikiant individualų užsakymą, Pirkėjas užsakymo formoje privalo pateikti teisingą bei be gramatinių klaidų tekstinę informaciją, taip pat aukštos raiškos nuotraukas bei paveikslus, reikalingus produkto gamybai.

5.6. Pirkėjas, užsakydamas gaminį su asmenine foto nuotrauka, sutinka su sąlyga, jog gaminys bus publikuojamas medinesdovanos.lt internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose, nenaudojant originalios foto nuotraukos.

6. Pardavėjo teisės

6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto, nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimą bankiniu pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės medinesdovanos.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Parduotuvėje bei suformuotame užsakyme nurodomos Prekių kainos yra galutinės, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir pateiktos eurais.
8.2. Pirkėjas apmoka už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu, gavus užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu.

8.2.2. Apmokėjimas per sistemą „PaySera“.

8.2.3 Grynaisiais - atsiimdamas prekes iš parduotuvės.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti kaip galima greičiau. Tik gavęs pranešimą, kad Pirkėjas atsiskaitė už prekes, Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntą ir nuo tos dienos pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekių pristatymo būdai:

9.1.1. Registruota Lietuvos pašto siunta. Prekės atsiimamos iš pašto skyriaus pagal gyvenamąją vietovę.

9.1.2. Kurjerių tarnyba, prekės pristatomos nurodytu adresu.
9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.   Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje bei siunčiamos į užsienį. 
9.3. Pristatymo kaina visoje LR teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją).

Prekių pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių bendro svorio, tūrio bei transportavimo specifikos:

9.3.1. Prekių pristatymo kainos registruota Lietuvos pašto siunta:

- iki 1 kg, kaina 1,70 EUR

- iki 2 kg, kaina 2,30 EUR

- iki 5 kg, kaina 3,10 EUR

- iki 10 kg, kaina 3,80 EUR

9.3.2. Prekių pristatymo kainos kurjerių tarnyba:

- iki 1 kg, kaina 3,20 EUR

- iki 2 kg, kaina 3,80 EUR

- iki 5 kg, kaina 4,40 EUR

- iki 10 kg, kaina 7,50 EUR

9.3.3. Prekių atsiėmimas parduotuvėje – nemokamai.

9.4. Prekių kaina siunčiant į užsienį registruota Lietuvos pašto siunta nustatoma kiekvienu atveju atskirai, teirautis kontaktuose esančiomis ryšio priemonėmis.

9.5. Prekių persiuntimo kainos į Kuršių Neriją teirautis kontaktuose esančiomis ryšio priemonėmis.

9.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 2-5 darbo dienas registruota Lietuvos pašto siunta ir per 1-2 darbo dienas kurjerių tarnyba nuo pranešimo apie apmokėjimo įvykdymą gavimo, išskyrus atvejus, kai:

9.6.1. prekės aprašyme buvo paminėtas individualus prekės pristatymo terminas.

9.6.2. užsakoma prekė turi būti pagaminta pagal individualų užsakymą – pristatymo terminas derinamas kiekvienu atveju atskirai.

9.7. Minėti terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimties atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.8. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka. 
10. Prekių kokybės garantija
10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.2. Pardavėjas pabrėžia, kad mediena yra homogeninė medžiaga ir jos tokios savybės kaip šakos, rievės, įvijumas, spalvinės dėmės, sakatakiai, nėra laikomos defektais.

 

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.medinesdovanos.lt, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Parduotuve.
11.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.6. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.7 Draudžiama be raštiško www.medinesdovanos.lt sutikimo naudoti bei platinti Parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas.
12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tačiau išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.